FAQ

Wat is een Bearing Isolator?

Een Bearing Isolator is een samengestelde labyrinth afdichting die een lager isoleert van zijn omgeving - zodat er geen smeerolie lekkage ontstaat en het lager vrij van verontreiniging blijft.

 

Hoe werkt een Bearing Isolator?

Een Inpro/Seal Bearing Isolator is een twee- of meerdelige dynamische afdichting bestaande uit een stator en een rotor.
De stator, die met een 0,05 mm perspassing in het lagerhuis wordt geperst, bevat een groevenlabyrinth waardoor smeermiddel wat eventueel wil weglekken, door de centrifugaal kracht wordt teruggevoerd via de poort onderin. De binnendiameter van de stator ligt net vrij van de as.
De rotor draait mee met de as en wordt aangedreven door één of twee zwaar passende O-ringen. De rotor maakt geen contact met de stator: er blijft vanaf het moment van montage altijd een spleet van ongeveer 0,05 mm tot 0,1 mm waardoor er geen slijtage optreedt.
Rotor en stator grijpen in elkaar en vormen een labyrinth (chicane) voor vuil of water dat wil binnendringen. De energie hiervan wordt tijdens het doorlopen van de chicane tot vrijwel nul gereduceerd, waarna de verontreiniging in de ringvormige kamer tussen stator en rotor belanden. Van hieruit worden zij door een combinatie van zwaartekracht en pompwerking van de rotor via de afvoeropening naar buiten weggeperst.
Zie tevens het filmpje bij Multimedia van de Bearing Isolator.

 

Waarom zou ik een Inpro/Seal Bearing Isolator gebruiken?

Lagers van roterende machines worden vaak lang voor het einde van hun eigenlijke levensduur (50.000 bedrijfsuren of meer) vervangen, ofwel omdat het smeermiddel weggelekt of vervuild is, ofwel als routine handeling bij het onderhoud. Vooral in stoffige of vochtige omgeving hebben lagers meestal een korte levensduur. Lip-afdichtingen, ook wel keerringen of simmeringen genoemd, zijn na 3000-5000 bedrijfsuren al niet meer effectief door slijtage van de lip of door insnoering van de as tpv de lip.
Het voortijdig vervangen van de lagers is duur. Niet alleen vanwege de kosten van de lagers en het soms noodzakelijk repareren van de as, maar vooral door de extra onderhoudsuren en productieverliezen. Deze kosten kunnen een veelvoud bedragen van de lagerkosten. Door het lager te "isoleren" kunnen genoemde problemen voorkomen worden. Dit wordt bereikt door het installeren van Bearing Isolators.
Inpro/Seal is de uitvinder en toonaangevende leider op het gebied van de lager afdichting technologie. Door het toepassen van de Bearing Isolators gaan de onderhoudskosten drastisch omlaag terwijl de productiviteit verhoogd wordt. Een prettige bijkomstigheid van de contactloze afdichting is dat hij zijn steentje bijdraagt op het gebied van energie besparing (zie 'Lifetime and Energie savings' bij Toepassingen Bearing Isolators).

 

Hoe lang gaat een Inpro/Seal Bearing Isolator mee?

Aangezien er noch mechanisch contact noch wrijving, hitte of slijtage voorkomt, zal de Inpro/Seal Bearing Isolator doorgaans langer meegaan dan de lagers en andere mechanische onderdelen van de roterende apparatuur waarvoor ze ontworpen is om die te beschermen.

 

Wat is de functie van een interne VBX® O-Ring?

Tijdens het in bedrijf zijn en stoppen van equipement, zal door opwarming en afkoeling verontreiniging van de buitenomgeving in het lagerhuis "gezogen" kunnen worden. Bij het VBX design is de chicane nog eens extra met een O-ring afgedicht. Zodra de as gaat draaien, wordt deze O-ring door de centrifugaal kracht van zijn zitting in de groef van de stator gelicht en draait dan wrijvingsloos mee in de rotor. Bij het stoppen van de machine neemt de O-ring automatisch zijn oude positie weer in.

 

Hoe installeer ik mijn Inpro/Seal producten?

Bekijk de installatie instructies voor Inpro/Seal Bearing Isolators, Air Mizers en CDR®/MGS®

 

In welke applicaties worden Inpro/Seal producten gebruikt?

Inpro/Seals worden gebruikt in veel verschillende toepassingen zoals pompen, motoren, tandwielkasten, lagerblokken, turbines, walsrollen, doseersluizen, ventilatoren, mixers. etc. - , afhankelijk van uw branche.
Heeft u vragen en/of twijfels over toepassing van Bearing Isolators in uw rotating equipement, neem dan contact op via Contact.